Myśl

kreatywnie i globalnie

Działaj

elastycznie i skutecznie

Bądź

precyzyjny i konsekwentny

Uczymy nowego postrzegania siebie i świata, rozumienia mechanizmów działania praw,
kreatywnego myślenia, innowacyjnych rozwiązań, osiągania efektywnych rezultatów. 
 
Wywołujemy zmiany w myśleniu i działaniu oraz poszerzamy horyzonty funkcjonowania

w pracy i życiu osobistym. Wspieramy procesy transformacji ludzi. 


Charakteryzuje nas:

podejście z pasją do każdego człowieka,

innowacyjność myślenia i odwaga wprowadzania kreatywnych zmian

wdrażanie Myślenia Systemowego w firmach,

korzystanie z najnowszych metodologii oraz badań w zakresie pracy mózgu i rozwoju

potencjału człowieka.

 

Inspiracja, Kreatywność, Innowacyjność, Zmiany, Rozwój, Efektywność, Przedsiębiorczość,
Odpowiedzialność, Profesjonalizm - to cechy, które nas mocno określają i są naszym znakiem
rozpoznawczym.
 

Tym jesteśmy. Tego uczymy. To uświadamiamy.

Etyczne zasady pracy oraz szacunek i godność człowieka jako osoby są fundamentem całości

naszego działania.

Małgorzata Klimczyk

Partner Zarządzający

ROZWÓJ  KADRY

MIĘDZYNARODOWE AKREDYTACJE

Nasi Klienci

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Rezultaty w liczbach

25 lat

Doświadczenia w szkoleniach, coaching i konsultingu

19500+

Przeszkolonych pracowników, specjalistów i menadżerów 

7

Własnych gier i narzędzi rozwojowych

5700+

Zrealizowanych dni

szkoleniowych

3

akredytacje międzynarodowe

   Kontakt

Adres:

PERŁA Szkolenia i Coaching

ul. Orląt Lwowskich 10/1
31- 518 Kraków
 
NIP: 676 109 25 91
REGON: 350767420
 
Kontakt:
   kom. +48 601 477 764
   mail: biuro@perla.edu.pl

Dowiedz się więcej

Misja

Inspirujemy, towarzyszymy i wspieramy w podnoszeniu efektywności i jakości życia

zarówno w aspekcie zawodowym jak i osobistym.

 

Kreujemy przestrzeń dla dynamicznych zmian, tak aby przekształcały się na wymierne

efekty ekonomiczne dla firmy oraz well-being pracowników.

 

Poprzez słuchanie i stawianie kluczowych pytań skłaniamy do refleksji osobistej,

odkrywania prawdy o sobie oraz weryfikowania działań.

 

 

Istotą w naszej pracy jest praktyka, kształcenie umiejętności oraz
dostarczanie narzędzi, a nie tylko przekaz wiedzy.

 

Dumni jesteśmy, że możemy uczestniczyć w zmianach, jakie zaszły u naszych Klientów.

Filozofia

Misja

O nas

Oferta

Kontakt